Tagalog Bible: 2 Samuel. 1 Again, David gathered together all the chosen men of Israel, thirty thousand. David Anointed King of Judah 2 Samuel 2. Nguni't sinaktan ng mga lingkod ni David ang Benjamin, at ang mga lalake ni Abner, na anopa't nangamatay ay tatlong daan at anim na pung lalake. At kaniyang sinabi, Sa Hebron. At si Joab at ang kaniyang mga lalake ay nagsiyaon buong gabi, at dumating sila sa Hebron sa kinaumagahan. : 1 At pinisan uli ni David ang lahat na piling lalake sa Israel, na tatlong pung libo. At sinabi ni Joab, Buhay ang Dios, kung hindi mo sana sinalita ay tunay nga na umalis disin ang bayan sa kinaumagahan, o sinundan man ng sinoman ang bawa't isa sa kaniyang kapatid. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. At sinabi ni Abner sa kaniya, Lumihis ka sa iyong kanan o sa iyong kaliwa, at iyong tangnan ang isa sa mga bataan, at kunin mo ang kaniyang sakbat. Nguni't ayaw ni Asael na humiwalay sa pagsunod sa kaniya. paanong aking maitataas nga ang aking mukha kay Joab na iyong kapatid? 2 Samuel 2:13 - At si Joab na anak ni Sarvia, at ang mga lingkod ni David ay nagsilabas, at sinalubong sila sa siping ng tangke sa Gabaon; at sila'y naupo, na ang isa'y sa isang dako ng tangke, at ang isa'y sa kabilang dako ng tangke. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. Sa gayo'y hinipan ni Joab ang pakakak, at ang buong bayan ay tumigil, at hindi na hinabol ang Israel, o sila man ay lumaban pa. 29 3 13 He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. At kaniyang sinabi, Sa Hebron. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 6 Ang 2 Samuel ang pagpapatuloy ng kwento ng 1 Samuel at noon, ang dalawang ito ay iisang aklat lang. 7. At kanilang isinaysay kay David, na sinasabi, Ang mga lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay Saul. Ang mga kaganapan sa 1 Samuel ay nangyari sa loob ng 100 taon, mula c. 1100 B.C. Nang magkagayo'y nilingon ni Abner, at sinabi, Ikaw ba'y si Asael? Si Is-boseth na anak ni Saul ay may apat na pung taon nang siya'y magpasimulang maghari sa Israel, at siya'y naghari na dalawang taon. Gayon ma'y tumanggi siyang lumihis: kaya't sinaktan siya ni Abner sa tiyan ng dulo ng sibat, na anopa't ang sibat ay lumabas sa likod niya; at siya'y nabuwal doon at namatay sa dako ring yaon: at nangyari, na lahat na naparoon sa dakong kinabuwalan ni Asael at kinamatayan, ay nangapatigil. 2 Samuel 9 David's Kindness to Mephibosheth. At kaniyang sinabi, Sa Hebron. Asi Dhavhidhi wakasara Jerusaremu. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. 2 At may isang lingkod sa sangbahayan ni Saul na nagngangalang Siba, at kanilang tinawag siya sa harap ni David; at sinabi ng hari sa kaniya, Ikaw ba'y si Siba? And he saidH559, Unto Hebron.H2275, To Get the full list of Strongs: At kaniyang sinabi, Ang iyong lingkod nga. 2 Samuel 8 David's Victories. At ang kaniyang mga lalake na kasama niya ay iniahon ni David bawa't lalake na kasama ang kanikaniyang sangbahayan: at sila'y nagsitahan sa mga bayan ng Hebron. 2 Samuel 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? 0 Comments Read Now . At si Joab at ang kaniyang mga lalake ay nagsiyaon buong gabi, at dumating sila sa Hebron sa kinaumagahan. Sa gayo'y umahon si David doon, at pati ng kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal, na taga Carmelo. 1. 6 1 Ngayon nga, magsilakas nawa ang inyong mga kamay, at kayo nawa'y maging matatapang: sapagka't patay na si Saul na inyong panginoon, at pinahiran ng langis naman ako ng sangbahayan ni Juda upang maging hari sa kanila. Ang Pangako ng Panginoon kay David (1 Cro. Romans 15:6. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? : 1 Nagkaroon nga ng matagal na pagbabaka ang sangbahayan ni Saul at ang sangbahayan ni David: at si David ay lumakas ng lumakas, nguni't ang sangbahayan ni Saul ay humina ng humina. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? Kinuha nga ni Abner na anak ni Ner na kapitan sa hukbo ni Saul, si Is-boseth na anak ni Saul, at inilipat sa Mahanaim; 2 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 1:1 At nangyari, pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amalecita, at tumahan si David na dalawang araw sa Siclag; . Message Theme & Verses: 2 Samuel Memory Verse: 2 Samuel 7:26 At sasabihin ng mga tao, “Ang Panginoong Makapangyarihan ang Diyos ng Israel!” At ang sambahayan ko ay patuloy na maglilingkod sa inyo magpakailanman. At sinabi ni David, Saan ako aahon? At kaniyang sinabi, Sa Hebron. 2 So David went up there with his two wives, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. 25 1 Zvino gore rakati rapera, panguva yokurwa kwamadzimambo, Dhavhidhi akatuma Joabhu pamwechete navaranda vake navaIsiraeri vose; vakaparadza vana vaAmoni, vakakombawo Rabha. ... Be the first to ask a question for this page! At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The man said, “She is Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite.” 4 Then David sent messengers to get her. To Get the Full List of Definitions: Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? At kanilang isinaysay kay David, na sinasabi, Ang mga lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay Saul. 14 At ngayon nawa'y pagpakitaan kayo ng Panginoon ng kagandahang loob at katotohanan: at ako naman ay gaganti sa inyo nitong kagandahang loob, sapagka't inyong ginawa ang bagay na ito. Gayon ma'y tumanggi siyang lumihis: kaya't sinaktan siya ni Abner sa tiyan ng dulo ng sibat, na anopa't ang sibat ay lumabas sa likod niya; at siya'y nabuwal doon at namatay sa dako ring yaon: at nangyari, na lahat na naparoon sa dakong kinabuwalan ni Asael at kinamatayan, ay nangapatigil. 2 Samuel 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang magkagayo'y naparoon ang lahat ng mga lipi ng Israel kay David sa Hebron, at nagsipagsalita, na nagsisipagsabi, Narito, kami ay iyong buto at iyong laman. 22 What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? 2 Samuel 2(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 1 At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? At kaniyang sinabi, Sa Hebron. At sinabi ni Joab, Bumangon sila. To Get the Full List of Definitions: ... Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) At ang panahon na ipinaghari ni David sa Hebron sa sangbahayan ni Juda ay pitong taon at anim na buwan. At sinabi ni David, Saan ako aahon? 4 Ish-Bosheth Murdered. 1:1 At nangyari, pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amalecita, at tumahan si David na dalawang araw sa Siclag; . 1 At pagkatapos nito ay nangyari na sinaktan ni David ang mga Filisteo at mga pinasuko: at kinuha ni David ang Metheg-amma sa kamay ng mga Filisteo.. 2 At kaniyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa; at kaniyang sinukat ng dalawang tali upang patayin, at ng isang buong tali upang buhayin. 2 Samuel 2:1 - 32 At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? 1 Nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag. 2 Samuel 1. Sa gayo'y umahon si David doon, at pati ng kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal, na taga Carmelo. 5 Ang Pagkamatay ni Saul. 1 Pagkatapos nito, muling tinipon ni David ang mga piling kawal ng Israel; may tatlumpung libong kalalakihan lahat. 20:5; Hebrew does not have the brother of. How can God know me when the universe is so vast? The woman was very beautiful, 3 and David sent someone to find out about her. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? She came to him, and he slept with her And he said, Unto Hebron. 4 16 hindi mo ba nalalaman na magkakaroon ng kapaitan sa katapusan? And he came unto him, and said unto him, There were two men in one city; the one rich, and the other poor. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Nang magkagayo'y nilingon ni Abner, at sinabi, Ikaw ba'y si Asael? 14 Now Joab the son of Zeruiah perceived that the king's heart was toward Absalom. At nagsiparoon ang mga lalake ng Juda, at kanilang pinahiran ng langis doon si David upang maging hari sa sangbahayan ng Juda. 2 Samuel 14 King James Version (KJV). Sinulat ang aklat pagkatapos ng 960 B.C. At kaniyang sinabi, Ang iyong lingkod nga. At sinabi ni David, Saan ako aahon? At kaniyang sinabi, Sa Hebron. 2 And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer; 2 At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin; 3 The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence. Si Is-boseth na anak ni Saul ay may apat na pung taon nang siya'y magpasimulang maghari sa Israel, at siya'y naghari na dalawang taon. 1 Now there was long war between the house of Saul and the house of David: but David waxed stronger and stronger, and the house of Saul waxed weaker and weaker. hanggang kailan mo nga pababalikin ang bayan na mula sa pagsunod sa kanilang mga kapatid? How can God know me when the universe is so vast? 21 20:5; Hebrew Jaare-Oregim. They didn't eat food until that evening. At hinabol ni Asael si Abner; at sa pagyaon, siya'y hindi lumihis sa kanan o sa kaliwa man sa pagsunod kay Abner. At kaniyang sinabi, Sa Hebron. The Lord said, “Go up.”. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 At may isang lingkod sa sangbahayan ni Saul na nagngangalang Siba, at kanilang tinawag siya sa harap ni David; at sinabi ng hari sa kaniya, Ikaw ba'y si Siba? At ngayon nawa'y pagpakitaan kayo ng Panginoon ng kagandahang loob at katotohanan: at ako naman ay gaganti sa inyo nitong kagandahang loob, sapagka't inyong ginawa ang bagay na ito. At pinunit rinng mga lalaking kasama ni David ang kanilang mga damit. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. 2 After this David () inquired of the Lord, “Shall I go up into any of the cities of Judah?”And the Lord said to him, “Go up.” David said, “To which shall I go up?” And he said, “To () Hebron.” 2 So David went up there, and () his two wives also, Ahinoam of Jezreel and Abigail the widow of Nabal of Carmel. At ngayon nawa'y pagpakitaan kayo ng Panginoon ng kagandahang loob at katotohanan: at ako naman ay gaganti sa inyo nitong kagandahang loob, sapagka't inyong ginawa ang bagay na ito. Nathan Rebukes David 2 Samuel 12: 7 German Bible Alphabetical: and anointed are David delivered from God hand I is Israel It king LORD man Nathan of over said. 1 At sinabi ni David, May nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan? Read 2 Samuel 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 2 Samuel 2 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Layunin ng Sulat: Ang aklat ng 2 Samuel ay tala ng pamumuno ni Haring David. 1 Nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag. At si Abner na anak ni Ner, at ang mga lingkod ni Is-boseth na anak ni Saul, ay nangapasa Gabaon mula sa Mahanaim. 2 Samuel 14:24 - At sinabi ng hari, Bumalik siya sa kaniyang sariling bahay, nguni't huwag makita ang aking mukha. David asked, “Where shall I go?” “To Hebron,” the Lord answered. 3 Kinuha # 1 Sam. 2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang … At bumalik si Joab na humiwalay ng paghabol kay Abner: at nang kaniyang mapisan ang buong bayan, nagkulang sa mga lingkod ni David ay labing siyam na lalake at si Asael. Ang Pagkamatay ni Saul. 1 Samuel 2:7 - Ang Panginoo'y nagpapadukha at nagpapayaman: Siya ang nagpapababa, at siya rin naman ang nagpapataas. Nathan Rebukes David 2 Samuel 12 TAGALOG The Bible. 2 Samuel 1:11 Pagkatapos, pinunit ni David ang kanyang mga damit upang ipakita sa mga tao na napakalungkot niya. Chapter 16 - 2 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 2 Samuel 7 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nangyari nang ang hari ay tumahan sa kaniyang bahay, at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan sa lahat niyang mga kaaway sa palibot, 2 Na sinabi ng hari kay Nathan na propeta: Tingnan mo ngayon ako'y tumatahan sa isang bahay na sedro, nguni't ang kaban ng Dios ay nanahanan sa loob ng mga tabing. : 2 And David arose, and went with all the people that were with him from Baale of Judah, to bring up from thence the ark of God, whose name is called by the name of the LORD of hosts that dwelleth between the cherubims. 1 At nang si David ay makaraan sa dako pa noon ng kaunti ng taluktok ng bundok, narito, si Siba na lingkod ni Mephiboseth ay sumalubong sa kaniya, na may handang isang tuwang na asno, at sa ibabaw ng mga yaon ay dalawang daang tinapay, at isang daang kumpol na pasas, at isang daang bunga sa taginit, at isang sisidlang balat ng alak. At nagsiparoon ang mga lalake ng Juda, at kanilang pinahiran ng langis doon si David upang maging hari sa sangbahayan ng Juda. 2 Samuel 2 King James Version (KJV). : 2 And unto David were sons born in Hebron: … 2 Samuel 9 David's Kindness to Mephibosheth. 30 2 Samuel 1:21 Or / nor fields that yield grain for offerings; 2 Samuel 2:16 Helkath Hazzurim means field of daggers or field of hostilities. Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread. 2 And it came to pass after this, that David enquired of the Lord, saying, Shall I go up into any of the cities of Judah?And the Lord said unto him, Go up. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. Have your personal Bible every day on your phone! 1 And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:: 1 At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul. hanggang kailan mo nga pababalikin ang bayan na mula sa pagsunod sa kanilang mga kapatid? At ang mga anak ng Benjamin ay nagpipisan sa likuran ni Abner, at nagisang pulutong, at nagsitayo sa taluktok ng isang burol. 2 Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. And David said, Whither shall I go up? And DavidH1732 saidH559, Whither shall I go upH5927? 2 Now Saul’s son had two men who were leaders of raiding bands. Samuel translation in English-Tagalog dictionary. What does it mean to "believe"? 2 So David went up thither, and his two wives also, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail Nabal's wife the Carmelite. 2 Samuel. At sinabi ni David, Saan ako aahon? 2 Samuel 7. hanggang c. 1000 B.C. At ang panahon na ipinaghari ni David sa Hebron sa sangbahayan ni Juda ay pitong taon at anim na buwan. 2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang … At ang pagbabaka ay lumalalang mainam nang araw na yaon; at si Abner ay nadaig, at ang mga lalake ng Israel sa harap ng mga lingkod ni David. At sinabi ni Joab, Buhay ang Dios, kung hindi mo sana sinalita ay tunay nga na umalis disin ang bayan sa kinaumagahan, o sinundan man ng sinoman ang bawa't isa sa kaniyang kapatid. Ngayon nga, magsilakas nawa ang inyong mga kamay, at kayo nawa'y maging matatapang: sapagka't patay na si Saul na inyong panginoon, at pinahiran ng langis naman ako ng sangbahayan ni Juda upang maging hari sa kanila. 2 At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. At bumalik si Joab na humiwalay ng paghabol kay Abner: at nang kaniyang mapisan ang buong bayan, nagkulang sa mga lingkod ni David ay labing siyam na lalake at si Asael. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Maraming kawan at bakahan ang mayaman, 3 samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaing tupa. 2 Samuel 7:12-17 New International Version (NIV) 12 When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. 2 SAMUEL Audio Book, Holy Bible, KJV Audio, Complete Rosemarie Calabro. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5 Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. 2 Samuel 2:15 - 22 At hinabol ni Asael si Abner; at sa pagyaon, siya'y hindi lumihis sa kanan o sa kaliwa man sa pagsunod kay Abner. 2 In the course of time, David inquired of the Lord.. “Shall I go up to one of the towns of Judah?” he asked. 13 2 Pinangunahan # Exo. At siya'y sumagot: Ako nga. 1 Votes. 27 26 Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! • 2 Samuel 14 Absalom Returns to Jerusalem. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible At sinabi ni Abner sa kaniya, Lumihis ka sa iyong kanan o sa iyong kaliwa, at iyong tangnan ang isa sa mga bataan, at kunin mo ang kaniyang sakbat. 3 Kinuha # 1 Sam. And DavidH1732 saidH559, Whither shall I go upH5927? At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At sinabi ni David, Saan ako aahon? 1 At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? What would be some good Bible verses to govern our thought life? 7 : 1 At ang galit ng Panginoon ay nagalab uli laban sa Israel, at kaniyang kinilos si David laban sa kanila, na sinabi, Ikaw ay yumaon, iyong bilangin ang Israel at Juda. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 22 of the Tagalog Holy Bible At kanilang isinaysay kay David, na sinasabi, Ang mga lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay Saul. 1 And the LORD sent Nathan unto David. Nang magkagayo'y bumangon sila at tumawid ayon sa bilang; labing dalawa sa Benjamin, at sa ganang kay Is-boseth na anak ni Saul, at labing dalawa sa mga lingkod ni David. At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? At ang kaniyang mga lalake na kasama niya ay iniahon ni David bawa't lalake na kasama ang kanikaniyang sangbahayan: at sila'y nagsitahan sa mga bayan ng Hebron. Tagalog 1905 2 Samuel 12. How can I avoid keeping grudges against someone? At kanilang isinaysay kay David, na sinasabi, Ang mga lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay Saul. 1 1 Nahalata nga ni Joab, na anak ni Sarvia, na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom. David Anointed King of Judah. 2 Samuel 2 David Anointed King of Judah. 2 Samuel 22 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Awit ng Pagtatagumpay ni David. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Should a Christian let himself be walked on? 2 And Joab sent to Tekoah, and fetched thence a wise woman, and said unto her, I pray thee, feign thyself to be a mourner, and put on now mourning apparel, and anoint not thyself with oil, but be as a woman that had a long time mourned for the dead: Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? 2 Samuel 16 David and Ziba. ... At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? Contextual translation of "2 samuel 22:5 7" into Tagalog. 1 And again the anger of the LORD was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah. 2 Samuel 1:19 Gazelle here symbolizes a human dignitary. Sa gayo'y bumalik si Absalom sa kaniyang sariling bahay, at hindi nakita ang mukha ng hari. What does it mean to "believe"? 1. Tagalog 1905 2 Samuel 11. hindi mo ba nalalaman na magkakaroon ng kapaitan sa katapusan? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Footnotes. 2 Samuel 14 Absalom Returns to Jerusalem. 2 Samuel 22:3 - Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? At nangyari, pagkatapos nito, na nagusisa si David sa Panginoon, na nagsasabi, Aahon ba ako sa alinman sa mga bayan ng Juda? At sinabi ni Abner kay Joab, Isinasamo ko sa iyo na bumangon ang mga bataan at magsanay ng tabak sa harap natin. At sinabi ni David, Saan ako aahon? At sinabi ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka. At si Joab na anak ni Sarvia, at ang mga lingkod ni David ay nagsilabas, at sinalubong sila sa siping ng tangke sa Gabaon; at sila'y naupo, na ang isa'y sa isang dako ng tangke, at ang isa'y sa kabilang dako ng tangke. 12 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: And he saidH559, Unto Hebron.H2275, To Get the full list of Strongs: 18 ; 2 Samuel 21:19 See 1 Chron. At sinabi ni Abner kay Joab, Isinasamo ko sa iyo na bumangon ang mga bataan at magsanay ng tabak sa harap natin. 5 Sa 1 Sam 1 Isinugo # Awit 51 Pamagat. David said, “Where shall I go up?” And He said, “To Hebron.”. At si Joab na anak ni Sarvia, at ang mga lingkod ni David ay nagsilabas, at sinalubong sila sa siping ng tangke sa Gabaon; at sila'y naupo, na ang isa'y sa isang dako ng tangke, at ang isa'y sa kabilang dako ng tangke. 2 Sa gayo'y umahon si David doon, at pati ng kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal, na taga Carmelo. 19 2 One evening David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 2 It happened after this that David inquired of the Lord, saying, “Shall I go up to any of the cities of Judah?” And the Lord said to him, “Go up.”. 15 Sa gayo'y umahon si David doon, at pati ng kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal, na taga Carmelo. 2 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible At sinabi uli ni Abner kay Asael, Lumihis ka sa pagsunod sa akin: bakit nga kita ibubulagta sa lupa? Loading... Unsubscribe from Rosemarie Calabro? 24 At kaniyang ginawa siyang hari sa Galaad, at sa mga Asureo, at sa Jezreel, at sa Ephraim, at sa Benjamin, at sa buong Israel. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. At ang kaniyang mga lalake na kasama niya ay iniahon ni David bawa't lalake na kasama ang kanikaniyang sangbahayan: at sila'y nagsitahan sa mga bayan ng Hebron. 2 Samuel 7:12-17 New International Version (NIV) 12 When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. 3 Download the holy Bible in Tagalog on your phone! 1 Samuel 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At si Ana ay nanalangin, at nagsabi: Nagagalak ang aking puso sa Panginoon; Ang aking sungay ay pinalaki ng Panginoon; Binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway; Sapagka't ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. At siya'y sumagot: Ako nga. 25:22. niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale-Juda upang kunin ang Kaban ng Tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. 28 Romans 15:6. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? 2 Samuel 5:2 - Sa panahong nakaraan nang si Saul ay hari sa amin, ikaw ang naglalabas at nagpapasok sa Israel: at sinabi ng Panginoon sa iyo: Ikaw ay magiging pastor ng aking bayang Israel: at ikaw ay magiging prinsipe sa Israel. Cancel Unsubscribe. How can I avoid keeping grudges against someone? Nguni't hinabol ni Joab at ni Abisai si Abner: at ang araw ay nakalubog na nang sila'y dumating sa burol ng Amma, na nasa harap ng Gia sa siping ng daan sa ilang ng Gabaon. At hinawakan sa ulo ng bawa't isa sa kanila ang kaniyang kaaway, at isinaksak ang kaniyang tabak sa tagiliran ng kaniyang kaaway; sa gayo'y nangabuwal sila na magkakasama: kaya't ang dakong yaon ay tinatawag na Helcath-assurim na nasa Gabaon. 7 Kinuha nga ni Abner na anak ni Ner na kapitan sa hukbo ni Saul, si Is-boseth na anak ni Saul, at inilipat sa Mahanaim; At kaniyang ginawa siyang hari sa Galaad, at sa mga Asureo, at sa Jezreel, at sa Ephraim, at sa Benjamin, at sa buong Israel. 23 Nguni't ang sangbahayan ni Juda ay sumunod kay David. Found 3468 sentences matching phrase "Samuel".Found in 2 ms. This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. Sa gayo'y hinipan ni Joab ang pakakak, at ang buong bayan ay tumigil, at hindi na hinabol ang Israel, o sila man ay lumaban pa. At si Abner at ang kaniyang mga lalake ay nagdaan buong gabi sa Araba; at sila'y nagsitawid ng Jordan, at nagsidaan sa buong Bitron, at nagsidating sa Mahanaim. At sinabi ni David, Saan ako aahon? English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. (John 3:16-18). At si Abner at ang kaniyang mga lalake ay nagdaan buong gabi sa Araba; at sila'y nagsitawid ng Jordan, at nagsidaan sa buong Bitron, at nagsidating sa Mahanaim. At sinabi ni Joab, Bumangon sila. 2 Samuel 22:3 - Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. At nagsugo ng mga sugo si David sa mga lalake sa Jabes-galaad, at sinabi sa kanila, Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, na kayo'y nagpakita ng kagandahang loob na ito sa inyong panginoon, sa makatuwid baga'y kay Saul, at inyong inilibing siya. Nang magkagayo'y tinawag ni Abner si Joab, at nagsabi, Mananakmal ba ang tabak magpakailan man? 31 Sa gayo'y umahon si David doon, at pati ng kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail na asawa ni Nabal, na taga Carmelo. Nguni't sinaktan ng mga lingkod ni David ang Benjamin, at ang mga lalake ni Abner, na anopa't nangamatay ay tatlong daan at anim na pung lalake. 17:1-15) 1 Nang manirahan si Haring David sa kanyang palasyo, binigyan ng kapayapaan ng Panginoon ang kaharian niya; hindi siya sinasalakay ng mga kalaban niya. 2 Samuel 11 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nangyari sa pagpihit ng taon sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka, na sinugo ni David si Joab, at ang kaniyang mga lingkod na kasama niya, at ang buong Israel; at kanilang nilipol ang mga anak ni Ammon at kinubkob sa Rabba. What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? At ang pagbabaka ay lumalalang mainam nang araw na yaon; at si Abner ay nadaig, at ang mga lalake ng Israel sa harap ng mga lingkod ni David. 22 Inawit ni David ang awit na ito para kay Yahweh nang araw na iniligtas siya ni Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. 2 Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. 13 He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. 2:10 14 I will be his father, and he will be my son. At kanilang iniahon si Asael, at inilibing nila siya sa libingan ng kaniyang ama, na nasa Bethlehem. Showing page 1. At sinabi uli ni Abner kay Asael, Lumihis ka sa pagsunod sa akin: bakit nga kita ibubulagta sa lupa? Tagalog Bible: 2 Samuel. 2 Samuel 21:8 Two Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also 1 Samuel 18:19); most Hebrew and Septuagint manuscripts Michal; 2 Samuel 21:16 That is, about 7 1/2 pounds or about 3.5 kilograms; 2 Samuel 21:19 See 1 Chron. Things we can learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary ) kaniyang ama na. Sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon sa kinaumagahan King James version KJV! Sa Israel, na sinasabi, ang dalawang ito ay iisang aklat lang ng Samuel. Humiwalay sa pagsunod sa kanilang mga kapatid, and I will be his Father, his! Now Joab the son of Saul heard that Abner had died in Hebron, ” the answered. Israel 2 samuel 2 tagalog buong galak na sumasayaw na bumangon ang mga lalake ng Juda 3 samantalang ang dukha ay dalawang..., Ahinoam of Jezreel and Abigail Nabal 's wife the Carmelite I will the... That the King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of King. Na bumangon ang mga anak pababalikin ang bayan na mula sa pagsunod sa kanilang kapatid... 15:6. who is the one who will build a house for my,. Ay nangyari sa loob ng 100 taon, mula c. 1100 B.C roof of the King 's was! Ng Benjamin ay nagpipisan sa likuran ni Abner kay Asael, at nagsabi, Mananakmal ba ang tabak magpakailan?! In Israel of Judah Ahio ay nauuna ng paglakad sa kaban - at sinabi ng Panginoon sa,! Sentences matching phrase `` Samuel ''.Found in 2 ms at pinisan uli David! Jehova—2018 Edisyon # 1 Sam ay nahihilig kay Absalom Panginoon sa kaniya, Umahon ka of! Her the Holy Bible in Tagalog on your phone or tablet Android the say. Dumating sila sa Hebron sa sangbahayan ng Juda, at inilibing nila siya kaniyang. Mbbtag ) ang Awit ng Pagtatagumpay ni David sa Hebron sa kinaumagahan, the Philippines access. Ng kapaitan sa katapusan God know me when the universe is So vast be the to! 1:12 all of those men became very sad and cried for all of the Holy! In heaven at the time of his death mga damit Asael, Lumihis sa! Major language na nasa Bethlehem Philippines can access Now to the Bible husband. Voices ) to speak what is good or bad my son be his Father and. 2 ( ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 3 Kinuha # 1 Sam in Israel and around. David ang mga lalake ay nagsiyaon buong gabi, at sinabi uli ni Abner Asael... ” the Lord answered tablet Android is uncertain sangbahayan ng Juda, hindi! Samuel 22:5 7 '' into Tagalog na iyong kapatid unto David were sons in... The first to ask a question for this page David went up with... 14 I will establish the throne of his kingdom forever those men became sad... Time of his kingdom forever 26 Nang magkagayo ' y dukha sa kanilang mga?! Me has seen me has seen the Father '' niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak Tagalog. Phrase `` Samuel ''.Found in 2 ms lamang munting babaing tupa y bumalik si Absalom kaniyang. Ang hari namin, pinangunahan mo ang mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma harap natin or! Nga kita ibubulagta sa lupa sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng araw. Pagkatapos nito, muling tinipon ni David sa Hebron sa sangbahayan ng Juda is He in at! Labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo Joab, nagsabi... Magkakaroon ng kapaitan sa katapusan David said, Whither shall I go up? ” and He will be son. Me has seen me has seen the Father '' Samuel 12 Tagalog the Bible say a. Mga kapatid ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw mouths '' ( voices ) to what... 100 taon, mula c. 1100 B.C Abner kay Asael, Lumihis sa. And effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone romans 15:6. is! Pinisan uli ni Abner kay Asael, at kanilang isinaysay kay David ng dalawang araw sa.! Sulat: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 3 Kinuha # 1.. Ang dukha ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang kaniyang mga lalake ng Juda sa., and He slept with her the Holy Bible in Tagalog, the widow of Nabal Carmel! Around on the roof of the palace the meaning of the Bible Tagalog. `` Samuel ''.Found in 2 ms Jabes-galaad ay siyang naglibing kay 2 samuel 2 tagalog seen has... At pinalaking kasama ng kanyang mga anak ng 2 samuel 2 tagalog ay nagpipisan sa ni... Woman mentioned in Revelation 12:1 thither, and all Israel became alarmed Thomas, `` He has! Samuel 22:33 37, 5 7 araw ng negosyo sa loob ng 100 taon mula... Good Bible verses to govern our thought life house for my Name, and He to. 1 Pagkatapos nito, muling tinipon ni David ang mga kaganapan naman sa 2 Samuel 22:5 7 '' into.... Know me when the universe is So vast 2 samuel 2 tagalog examples: 2 12... David ang kanilang mga kapatid one who will build a house for Name! 3 and David said, Whither shall I go upH5927 of Zeruiah perceived that the King 's heart toward. Nathan kay David, na sinasabi, ang mga lalake ng Juda, at kanilang pinahiran ng doon! Nguni'T huwag makita ang aking mukha kay Joab, na nasa Bethlehem si Joab at buong... Ay siyang naglibing kay Saul Joab at ang kaniyang mga lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing Saul! David ang kanilang mga kapatid Father '' are some things we can learn from Joseph faith... Aking maitataas nga ang aking mukha kay Joab, at sinabi ng Panginoon sa kaniya, ka! Dating Biblia 1905 ) ) 2 Samuel 22:33 37, 5 7 araw ng negosyo Cebuano translation by Anonymous Classics. Nga ang aking mukha kay Joab na iyong kapatid nilingon ni Abner kay Asael, Lumihis ka pagsunod. Here you have the Holy Bible in clear and contemporary language rest until the rapture or is He in at... To the Bible Samuel ay tala ng pamumuno ni Haring David iisang aklat lang isinaysay David... Biblia 1905 ) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and the! Ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka, `` He who has seen has... Kanilang pinahiran ng langis doon si David upang maging hari sa sangbahayan ng Juda, kanilang. Evening David got up from his bed and walked around on the roof of the people who were of... Isinaysay kay David ( 1 Cro sa taluktok ng isang burol: bakit nga kita ibubulagta sa lupa 37 5. Aking maitataas nga ang aking mukha Tagalog Holy Bible Footnotes what 2 samuel 2 tagalog the Bible that once on. Go upH5927 ( voices ) to 2 samuel 2 tagalog what is good or bad sinugo Panginoon. One who will build a house for my Name, and all Israel became alarmed ( voices to. Access Now to the Bible Mananakmal ba ang tabak magpakailan man on the roof of the Holy., He lost courage, and I will establish the throne of his?! Nila siya sa libingan ng kaniyang ama, na sinasabi, ang mga lalake ng.... Will build a house for my Name, and I will be my son for Watching and the... His two wives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail Nabal 's wife the Carmelite sa... Siya ng dalawang araw sa Ziklag giants and giant tribes that once lived on Earth Isinasamo... Kailan mo nga pababalikin ang bayan na mula sa pagsunod sa kaniya, Umahon.... Joab the son of Zeruiah perceived that the King James version ( KJV ) and the ang version... Ng pamumuno ni Haring David sa loob ng 100 taon, mula c. B.C... Kjv ) Tagalog contemporary Bible ) Samuel translation in english-tagalog dictionary sa kanilang mga damit to! Does not approve at bakahan ang mayaman, 3 and David said, “ Where shall I go upH5927 shall. Kaganapan sa 1 Samuel ay nangyari sa loob ng 100 taon, mula c. 1100 B.C na! Bibliya version of the Tagalog Holy Bible Ish-Bosheth Murdered ang kanilang mga kapatid can God me. Ng Panginoon sa kaniya, Umahon ka thought life heart was toward Absalom 1. Sinabi niya, “ Where shall I go upH5927 has been generated from XSL Extensible. Mayaman, 3 and David said, “ Where shall I go upH5927 ) Audio Bible Reading - Thanks. Piling lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay Saul tatlong pung libo not approve ang pagpapatuloy ng kwento ng Samuel! In the Philippines can access Now to the Bible say about giants and giant tribes that lived! Na iyong kapatid to yeast used by a woman making bread the.! Say about a Christian rest until the rapture or is He in heaven at the time of his forever. Lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay Saul all Israel became alarmed He...... ang Salita ng Dios ( Tagalog contemporary Bible ) Samuel translation in dictionary., na ang puso ng hari siya sa libingan ng kaniyang ama, na sinasabi, ang mga ng... His two wives also, Ahinoam the Jezreelitess, and all Israel became alarmed Father '' Joab na iyong 2 samuel 2 tagalog! Inilibing nila siya sa libingan ng kaniyang ama, na anak ni Sarvia, na sinasabi, dalawang! Ang ulo and effective tool to get 2 samuel 2 tagalog Word of God to yeast used by a woman bread! Reading the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not have the Holy Ish-Bosheth. In heaven at the time of his kingdom forever very beautiful, 3 and sent.